Курс по Интериорен и Мебелен дизайн.

Имате интереси в сферата на интериорният и мебелен дизайн и желаете да придобиете знания и практически умения? Курсът, провеждан от Gamolov Design Studio, би бил много полезен за вас.

Курсът се състои от 2 модула:
•Въведение в интериорният дизайн, исторически стилове и примери. Видове интериорни среди.
Конструиране на мебели, производствени практики и стандарти.
Въведение в 2D и 3D проектирането и работа в средата на AutoCAD Architecture. •Въведение и работа в средата на 3Ds Max. Работа със светлини, текстури, камери.
Избор на курсова тема и разработка на завършен интериорен проект. Подготовка на професионално портфолио.

За повече информация, моля, свържете се с нас.

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *